Práce v Anglii | informace o práci v Anglii, život ve Velké Británii
| o životě a práci v Anglii
 

Pracovní smlouva v Anglii

Pracovní smlouvu musí dostat všichni zaměstnanci. Smlouva nemusí být obsažena pouze v jednom dokumentu, ale často se skládá z více jednotlivých ujednání, z nichž některá mohou být uzavřena písemně, jiná ústně. Zaměstnavatel je však povinen vystavit zaměstnanci písemné potvrzení, kde jsou stanoveny základní podmínky pracovního poměru.

Toto potvrzení musí být zaměstnanaci vydáno do 2 měsíců od nástupu do zaměstnání. Nevytváří samotnou pracovní smlouvu, ale je důkazem toho, na čem se zaměstnavatel se zaměstnancem dohodli. Horní hranice délky zkušební doby není stanovena. Obvykle se zkušební doba sjednává na 3 - 6 měsíců.

Práce v Anglii | Great Britain job | práce v zahraničí | agentura práce | employment | fulltime job | zaměstnání v Anglii | Práce ve Velké Británii

Pracovní smlouva v Anglii

Pracovní smlouva by měla obsahovat i ustanovení o délce výpovědní doby (ze strany zaměstnance i zaměstnavatele). Minimální výpovědní doba záleží na délce trvání zaměstnání. Čím více let pro zaměstnavatele odpracujete, tím více týdnů výpovědní doba trvá. Pokud jste byli u firmy zaměstnáni méne než 2 roky, činí minimální délka výpovědní doby 1 týden. V případě, že jste zaměstnancem déle než 2 roky, je výpovědní doba stanovena na 2 týdny. Za každý další odpracovaný rok se minimální délka výpovědní doby prodlužuje o 1 týden až na 12 týdnů (jestliže jste odpracovali u zaměstnavatele 12 let).

Pokud pro zaměstnavatele pracujete méně než 1 rok, nemusí vám zaměstnavatel uvést konkrétní důvod výpovědi. Neznamená to však, že by vás zaměstnavatel mohl propustit na základě jakékoli diskriminace. V případě, že u zaměstnavatele pracujete déle než rok, musí mít zaměstnavatel k vašemu propuštění závažný důvod, který je přiměřený dané situaci - např. nedostatečná kvalifikace, nedostatek schopností zaměstnance, nevhodné chování, porušení povinností, nadbytečnost, nařízení stanovené zákonem atd.

Práce v Anglii | kam dál

Brigáda v Anglii

67604
67604

Krátkodobému pracovnímu pobytu v Anglii, můžeme klidně říkat brigáda. Anglie nabízí velké množství příležitostí pro všechny, kteří se chystají za prací do zahraničí. Brigády v Anglii mají jednu nespornou výhodu. Jedná se totiž o krátkodobou práci, takže ...

štítky : Brigáda v Anglii, Velká Británie, výdělek ve Velké Británii, práce v Anglii

Definitivně jste se rozhodli, že práce v Anglii bude přesně pro vás? Teď vás tedy bude zajímat, co všechno byste měli vědět před odletem do Anglie. Předně si musíte uvědomit, že pracovat v Anglii, bude jiné než pracovat v České Republice. Angličané mají trochu jiná ...

štítky : Práce v Anglii, zaměstnání, práce v zahraničí, legálně pracovat, postup, nabídky práce v Anglii

Definitivně jste se rozhodli, že práce v Anglii bude přesně pro vás? Teď vás tedy bude zajímat, co všechno byste měli vědět před odletem do Anglie. Záleží především na tom, jestli se chystáte pracovat v Anglii nastálo, tedy na delší dobu, nebo jen na prázdninovou ...

štítky : Práce v Anglii, legálně pracovat, před odjezdem, práce v zahraničí, doklady a dokumenty